Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Mieczysław Nowosielski

ur. w 1953 roku w m. Biała Piska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 589/2017
Biogram
Pan Jerzy Nowosielski w latach 1980-1989 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”. Angażował się w działalność lokalnych struktur związkowych na terenie Jastrzębia- Zdroju. 
Podczas stanu wojennego został objęty akcją powołania do wojska działaczy opozycji. W okresie od 5 XI 1982 r. do marca 1983 r. przebywał w jednostce wojskowej w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie utworzono tzw. wojskowy obóz specjalny dla osób z całej Polski zaangażowanych w działalność NSZZ „Solidarność”. Była to ukryta forma internowania, której celem było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10 XI 1982 r. przez władze podziemnej Solidarności protestem przeciwko delegalizacji związku. 
Jako członek NSZZ „Solidarność” i pracownik kopalni uczestniczył w strajkach w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu - Zdroju, które miały miejsce w sierpniu 1980 r., grudniu 1981 r. oraz w sierpniu 1988 r. Podczas strajku w dniach 15 - 21 VIII 1988 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zakładowego Komitetu Strajkowego. W okresie od marca 1987 r. do września 1988 r. był wiceprzewodniczącym Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu - Zdroju. Spotkania tej niejawnej struktury odbywały się w  jego mieszkaniu. 
Ponadto zajmował się kolportowaniem ulotek i prasy podziemnej tj.: „Wiadomości wojenne”, „Kurier Wojenny”, „Ość”, „KOS” oraz „Manifeściak”. 
W 1989 r. został wybrany na przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” na Oddziale Maszynowym w KWK „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu Zdroju. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów