Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Chiszberg
ur. w 1952 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012

Biogram

Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” w Płocku. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w dniu 9 maja 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. W dniu 24 lipca 1982 r. został zwolniony z internowania. Do 1987 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN