Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Janusz Chiszberg

ur. w 1952 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Instal” w Płocku. W związku z prowadzoną działalnością został internowany w dniu 9 maja 1982 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. W dniu 24 lipca 1982 r. został zwolniony z internowania. Do 1987 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN