Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dzbanyszek Józef

Józef Dzbanyszek

ur. w 1948 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Od września 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Państwowych Zakładów Lotniczych w Kaliszu. W lutym 1982 r. wziął udział w akcji ostemplowania ścian hal produkcyjnych w miejscu pracy wizerunkami orła odnoszącymi się do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. 12 lutego 1982 r., po zarekwirowaniu w jego mieszkaniu użytych w akcji pieczęci, został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przebywał do 10 maja 1982 r., a następnie od 25 czerwca do 8 lipca 1982 r. Wyrokiem z 25 stycznia 1983 r. Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu uznał go winnym zarzucanego czynu polegającego na rozpowszechnianiu wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL i skazał na rok pobawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Postanowieniem tegoż Sądu z 5 sierpnia 1983 r. karę darowano na mocy amnestii. W latach 1982-1984 Józef Dzbanyszek był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem kolportażu ulotek o treściach antyrządowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej