Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bartnik  Paweł
Paweł Robert Bartnik
ur. w 1959 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015

Biogram

Podczas studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS). Był również jednym z członków powstałej w 1980 r. Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS. 
Od 1981 r. zaangażował się w działalność wydawniczą NZS. Jako aktywny działacz Studenckiej Agencji Wydawniczej im. Uniwersytetu Szczecińskiego „Sorbona” brał udział w wydawaniu wielu książek i broszur o treści antykomunistycznej. Był jednym z czołowych redaktorów pism sygnowanych przez NZS, m.in. „Półgębkiem” i „Komunikat”. 
Po zakończeniu stanu wojennego nadal pisał artykuły, w których nie zgadzał się z ówczesną sytuacją polityczną w Polsce. Był w składzie redakcji czasopisma „Obecność”, wydawanego w latach 1984-1985 w Szczecinie przez „Solidarność” Pomorza Zachodniego. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych zaangażował się w działalność Ruchu „Wolność i Pokój”. Współpracował także z zespołem redakcyjnym „Pisma Ruchu »Wolność i Pokój«”. 
Za swoją działalność w latach 1982-1989 był inwigilowany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

innych materiałów

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN