Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Wiktor Oblamski

ur. w 1947 roku w m. Dąbie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 490/2019
Biogram
Pan Tomasz Oblamski w latach 1981-1989 zaangażowany był w działalność podziemną na terenie zakładów PZL-Hydral we Wrocławiu. 
Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję łącznika pomiędzy wydziałami w miejscu pracy. Zajmował się drukiem oraz kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie PZL Hydral. W swoim domu organizował spotkania członków podziemnej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej