Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żytnicki Dariusz

Dariusz Bogdan Żytnicki

ur. w 1959 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pan Dariusz Bogdan Żytnicki był członkiem NSZZ "Solidarność", Konfederacji Polski Niepodległej oraz Komitu Obrony Więzionych za Przekonania. W dniu 30.04.1982 r. został zatrzymany podczas produkcji ulotek oraz flag z napisem „Solidarność” i KPN. W dniu 01.05.1982 postawiono mu zarzuty, zaś 13.05.1982 przesłano akt oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie. Pan Dariusz Bogdan Żytnicki został skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności z podaniem wyroku do publicznej wiadomości. Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa w dniu 23.07.1982 r. zmniejszył zasądzoną karę do 1 roku pozbawienia wolności. Umieszczono go w Areszcie Śledczym w Radomiu, a następnie został przewieziony do Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Na mocy amnestii w dniu 12.08.1983 r. został zwolniony z więzienia. Po odzyskaniu wolności Pan Dariusz Bogdan Żytnicki kontynuował działalność opozycyjną. W latach 1983-1989 był kolporterem ulotek i wydawnictw bezdebitowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN