Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Martynow Janusz

Janusz Zdzisław Martynow

ur. w 1951 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w druku u kolportażu ulotek na terenie zakładu pracy. Został powołany na ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej w Chełmnie. Na „szkoleniu” w Wojskowym Obozie Specjalnym przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN