Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wawrzyńczak Tadeusz

Tadeusz Wawrzyńczak

ur. w 1945 roku w m. Racibórz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 16/2022
Biogram
Tadeusz Wawrzyńczak był konstruktorem w Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet-Kraj" w Kutnie. Z chwilą powstania NSZZ "Solidarność" został jej członkiem w swoim zakładzie pracy, pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oddziałowej "Agromet-Kraj". Pod koniec 1980 r. wszedł w skład KZ "S". Dnia 7 grudnia 1981 r. oddelegowano go do pracy w Zarządzie Regionalnym "S" Ziemi Kutnowskiej. 13 grudnia 1981 r. brał udział w strajku w Zakładach Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Rolniczych "Agromet-Kraj". Następnego dnia decyzją  Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku został internowany. W okresie od 14 grudnia 1981 r. do 3 sierpnia 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, a następnie przeniesiono go Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. Przebywał tam do momentu uchylenia decyzji o internowaniu dn. 14 sierpnia 1982 r. 
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w ramach podziemnych struktur NSZZ "S" kolportując nielegalne wydawnictwa. Pod zarzutem udziału w organizacji terrorystycznej dn. 14 maja 1984 r. został tymczasowo aresztowany. Prowadzone śledztwo zakończono i na mocy amnestii zwolniono go z aresztu 25 lipca 1984 r. Aktywność opozycyjna Tadeusza Wawrzyńczaka opierała się na współpracy z działaczami kutnowskiego podziemia związanego przede wszystkim z klerem katolickim. Inspirował i brał udział w kolportażu  antypaństwowej literatury na plebaniach. W latach 1986-1987 był członkiem a następnie współpracownikiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "S" Ziemi Kutnowskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności