Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Matynia-Budkowska  Małgorzata
Małgorzata Stefania Matynia-Budkowska
ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 323/2018

Biogram

Małgorzata Matynia-Budkowska przed 13.12.1981 r. pełniła funkcję kierownika Działu Kontaktów z Terenem w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność opozycyjną, organizując spotkania członków zdelegalizowanej „Solidarności” oraz ukrywając w miejscu zamieszkania poszukiwanego przez władze działacza ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej Zbigniewa Sęka. 24.02.1982 r. została internowana i początkowo osadzona w areszcie Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Łódź-Polesie, a od 2.03.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi, z którego zwolniono ją 22.06.1982 r. W styczniu 1983 r. otrzymała zgodę na wyjazd emigracyjny do USA.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej