Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Suszek Roman

Roman Józef Suszek

ur. w 1947 roku w m. Witkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Roman Suszek pracował w Kombinacie Przemysłowym Huta Stalowa Wola. We wrześniu 1980 r. został członkiem Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy. W dniu 13.12.1981 r. uczestniczył w zebraniu Komisji Zakładowej w Hucie Stalowa Wola. Podczas zebrania podjęto decyzję o zabezpieczeniu dokumentacji związkowej oraz o ukryciu sztandaru i biblioteki. W dniu 27.01.1982 r. został zatrzymany jako podejrzany „o włamanie” do siedziby Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola. W dniu 29.01.1982 r. został internowany. W okresie od 30.01.1982 r. do 05.05.1982 r. był więziony w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania poddany został inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa, którą kontynuowano do roku 1985.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN