Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Pietruszko

ur. w 1948 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2015
Biogram
Ryszard Pietruszko od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” Regionu Białystok. Wszedł również w skład Miejskiego Komitetu Założycielskiego. Był delegatem na zjazd regionalny. W 1980 r. współorganizował „Solidarność” w Białostockim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłu Lekkiego w Białymstoku. W latach 1980-1981 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Aktywie bronił praw robotników oraz podejmował działania zmierzające do poprawy ich bytu. W latach 1980–1981 aktywizował załogę zakładu do strajków w obronie przysługujących im praw. Był głównym inicjatorem strajku ostrzegawczego w BPBPL 27 stycznia 1981 r. Zachęcał załogę do kontynuowania strajku aż do chwili uzyskania gwarancji spełnienia wszystkich postulatów. 
 W pierwszych dniach stanu wojennego ukrył najważniejsze dokumenty KZ NSZZ „Solidarność”. 
15 grudnia 1981 r. na mocy Decyzji nr 58 Komendanta Wojewódzkiego MO w Białymstoku o internowaniu Ryszard Pietruszko został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Białymstoku. 5 stycznia 1982 r. został przewieziony do Ośrodku Odosobnienia w Suwałkach. Na wolność wyszedł 30 marca 1983 r. 
Po powrocie do pracy nadal utrzymywał kontakty z aktywnymi działaczami „Solidarności” i angażował się w działalność opozycyjną w strukturach podziemnych. Zajmował się kolportażem niezależnych wydawnictw na terenie zakładu pracy.
	
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN