Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Spudych

ur. w 1935 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Barbara Spudych będąc uczennicą szkoły średniej należała do młodzieżowej organizacji niepodległościowej „Rodzinka” rozpowszechniającej idee przedwojennego harcerstwa i działającej na terenie Bydgoszczy w 1951 r.  Za powyższe została aresztowana postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Bydgoszczy z dnia 23.11.1951 r. i skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 23.05.1952 r. na 1 rok pozbawienia wolności. Była osadzona w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i więzieniu w Fordonie. Zwolniona z więzienia w dniu 23.11.1952 r.
W latach 1956-1960 w związku z podejrzeniem o dalsze utrzymywanie kontaktów z członkami byłej organizacji i rozpowszechnianie nielegalnych ulotek była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w Szczecinie (podczas odbywania nauki w technikum w Szczecinie) i Bydgoszczy.
Od 1980 r. była członkiem NSZZ „Solidarność”w Wojewódzkiej Przychodni Sportowo - Lekarskiej w Bydgoszczy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w działalność wydawniczą i kolportażową nielegalnych pism związkowych na terenie Bydgoszczy. Pod koniec 1982 r. wraz z mężem Alfonsem i synem Krzysztofem założyła nielegalne pismo „W Drodze”, którego była redaktorką i autorką tekstów. W dniu 8.05.1983 r., po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania, podczas którego Służba Bezpieczeństwa zarekwirowała cały nakład wydawanego pisma „W Drodze” wraz ze sprzętem poligraficznym, została zatrzymana i tymczasowo aresztowana postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 9.05.1983 r. Była przetrzymywana w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy i Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Została zwolniona z więzienia w dniu 27.07.1983 r. na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Bydgoszczy z dnia 25.07.1983 r., a prowadzone przeciwko niej postępowanie zostało umorzone postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 19.08.1983 r. na mocy ustawy o amnestii.
Po wyjściu z więzienia kontynuowała działalność opozycyjną i nadal zajmowła się się drukowaniem i kolportowaniem ulotek, pism i innych podziemnych wydawnictw. 
W związku z prowadzoną działalnością była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1986.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej