Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szlafka Jan

Jan Szlafka

ur. w 1948 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Odegrał wiodąca rolę w organizowaniu Komisji Zakładowej „Solidarności” w FŁT. Był jednym z organizatorów i aktywnych uczestników strajku okupacyjnego w FŁT. Wchodził w skład Komitetu Strajkowego, którego był wiceprzewodniczącym. Ponadto odpowiedzialny był za zakładowy radiowęzeł. Po pacyfikacji strajku w dniu 18.12.1981 roku ukrywał się. 31.12.1981 roku Wojskowa Prokuratura Garnizonowa wydała postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu i poszukiwaniu listem gończym. Mimo ukrywania się kontynuował działalność, poprzez kierowców zakładowego pogotowia ratunkowego dostarczając do FŁT literaturę bezdebitową. List gończy za Janem Szlafką odwołano 27.08.1982 r., po ujawnieniu się go w dniu 26.08.1982 r. w KWMO w Lublinie. 28.08.1982 r. Jan Szlafka został przesłuchany w charakterze podejrzanego w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Lublinie, która wydała postanowienie o częściowym umorzeniu śledztwa. Po ujawnieniu Jan Szlafka nadal uczestniczył w pracach podziemnych struktur „Solidarności” i utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Kraśnika i Regionu. Z tego powodu był inwigilowany, objęty kontrolą operacyjną i wzywany na rozmowy ostrzegawcze m.in. 18.07.1983 roku. Formą represji wobec Jana Szlafki było także zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych, anulowane 10.05.1984 roku w związku z podjęciem decyzji o emigracji wraz z rodziną. Jako osoba represjonowana Pan Jan Szlafka zdecydował się w lutym 1985 roku na wyjazd emigracyjny z Polski do Kanady. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej