Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Grabiec Ryszard
Ryszard Grabiec
ur. w 1950 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 137/2017

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Pile – członek Komisji Zakładowej. Prowadził działalność opozycyjną po wprowadzeniu stanu wojennego. Jako przedstawiciel Kombinatu był członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Piła, który w grudniu 1982 r. przekształcony został w Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Region Piła. Od początku stanu wojennego gromadził fundusze na pomoc rodzinom osób internowanych i prześladowanych za przekonania. Brał czynny udział w kolportażu ulotek, plakatów oraz innych materiałów informacyjnych. W styczniu 1982 r. zwolniony dyscyplinarnie z pracy, wielokrotnie przesłuchiwany. Przywrócony do pracy wyrokiem Sądu Pracy w Pile w czerwcu 1982 r. Ze względu na swoją działalność był inwigilowany w latach 1982-1984. Brał czynny udział w odbudowie struktur związkowych w 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

"NSZZ" Solidarność 1980-1989. Tom 4. Polska Zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
"Solidarność Pilska w podziemiu 1981-1989" red. J. Wąsowicz SDB, Piła 2006

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN