Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Norbert Eugeniusz Brewko

ur. w 1947 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Norbert Brewko w okresie od 1984 r. do 1990 r. prowadził działalność w ramach struktur zorganizowanych, zagrożonych odpowiedzialnością karną, mających na celu odzyskanie przez Polskę wolności i suwerenności. 
Uczestniczył w strajkach w 1980 r., jak również zaraz po ogłoszeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 r. Brał też udział w spotkaniach konspiracyjnych przy kościele NMP w Piekarach Śląskich. 
Pan Norbert Brewko działał również w Kole PTTK, w ramach którego uczestniczył w działalności delegalizowanej „S”, do której należały spotkania szkoleniowe i patriotyczne. Był uczestnikiem patriotycznych pielgrzymek Świata Pracy na Jasną Górę oraz uczęszczał na rocznicowe spotkania w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 
Od 1984 r. należał do TTKZ na KWK „Julian”, w którym pełnił funkcję skarbnika. W okresie stanu wojennego jednym z jego zadań było przechowywanie sztandaru NSZZ „Solidarność”, należącego do KWK „Julian”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków