Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosiak Teresa

Teresa Kosiak

ur. w 1939 roku w m. Trygany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Teresa Kosiak prowadziła działalność opozycyjną w latach 1980-1989.
W sierpniu 1980 r. w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego Teresa Kosiak współorganizowała strajk okupacyjny oraz zabezpieczała wypłaty dla stoczniowców. W listopadzie tego samego roku została przewodniczącą Wydziałowego Komitetu Założycielskiego, następnie Komisji Wydziałowej oraz członkiem Komitetu Założycielskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. brała czynny udział w strajku. W latach 1982 – 1989 działała w strukturach podziemnych NSZZ „Solidarność”. Współpracowała z czołowymi działaczami opozycji w regionie oraz współorganizowała msze święte za Ojczyznę. W latach 1984 – 1988 drukowała podziemne pismo „Grot”, kolportowała podziemne wydawnictwa: „Jedność Podziemna”, „BIS”, „Tygodnik Wojenny”, „Obraz”, przedruki książek bezdebitowych w różnych środowiskach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego oraz organizowała we własnym mieszkaniu spotkania opozycjonistów. Prowadziła zbiórkę składek od członków należących do „Solidarności”. Angażowała się w pomoc osobom represjonowanym, internowanym, zwalnianym z pracy i ich rodzinom. 
Z powodu swojej działalności opozycyjnej Pani Teresa Kosiak była wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, szykanowana i poddawana rewizjom przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W 1983 r. została aresztowana i ukarana grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. Następnie od 01.10.1987 r. do 01.10.1989 r. otrzymała zastrzeżenie wyjazdu do wszystkich krajów świata wydane przez Wydział V WUSW w Szczecinie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków