Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Michał Postek

ur. w 1957 roku w m. Świdnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
Ryszard Postek był zatrudniony na stanowisku malarz-lakiernik w Fabryce Maszyn Rolniczych AGROMET w Lublinie, gdzie należał do NSZZ „Solidarność”. Brał udział w strajku w swoim zakładzie pracy po wprowadzeniu stanu wojennego. 
W okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został internowany w obozie wojskowym w Czarnem (JW. Nr 2198 – 28 Pułk Czołgów Średnich). Rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej