Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ryś Bogdan

Bogdan Jerzy Ryś

ur. w 1945 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
Od września 1980 r. w związku NSZZ „Solidarność”. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego w PKP Lokomotywownia Pozaklasowa Skarżysko-Kamienna, następnie członkiem KZ, wiceprzewodniczacym TKK w Skarżysku-Kamiennej. W okresie od 13.12.1981 r. do 25.03.1982 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. Zorganizował protest przeciwko podaniu potraw mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia. W 1986 r. współorganizował, a następnie był członkiem Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego. W latach 1988–1989 był członkiem RKW. Kolportował prasę podziemną i odezwy Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego do członków związku z Regionu Świętokrzyskiego. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 
W 1989 r. był członkiem KO „S” w Skarżysku-Kamiennej. Od kwietnia 1989 r. był członkiem, przewodniczącym, a nast. wiceprzewodniczącym KZ „S” PKP Zakład Taboru Cargo SA, delegatem na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności