Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Ryś Bogdan
Bogdan Jerzy Ryś
ur. w 1945 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011

Biogram

Od września 1980 r. w związku NSZZ „Solidarność”. Był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego w PKP Lokomotywownia Pozaklasowa Skarżysko-Kamienna, następnie członkiem KZ, wiceprzewodniczacym TKK w Skarżysku-Kamiennej. W okresie od 13.12.1981 r. do 25.03.1982 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. Zorganizował protest przeciwko podaniu potraw mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia. W 1986 r. współorganizował, a następnie był członkiem Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego. W latach 1988–1989 był członkiem RKW. Kolportował prasę podziemną i odezwy Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego do członków związku z Regionu Świętokrzyskiego. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 
W 1989 r. był członkiem KO „S” w Skarżysku-Kamiennej. Od kwietnia 1989 r. był członkiem, przewodniczącym, a nast. wiceprzewodniczącym KZ „S” PKP Zakład Taboru Cargo SA, delegatem na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności