Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piejko Mieczysław

Mieczysław Piejko

ur. w 1944 roku w m. Hucisko Jawornickie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Pan Mieczysław Piejko od 1980 r. organizował struktury NSZZ „Solidarność” w placówkach oświatowych i zakładach pracy na terenie Zgorzelca i okolic. 
Od października 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zgorzelcu, a następnie od 1981 r. przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Zgorzeleckiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany na 48 godzin w Komendzie Miejskiej MO w Zgorzelcu i przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. 
Z powodu działalności opozycyjnej i krytykowania komunistycznych władz w 1982 r. dotknęły go represje polityczne w postaci zwolnienia z pracy, przymusowego bezrobocia oraz nakazu pracy poza miejscem zamieszkania. Pozbawiony stałego zatrudnienia zmuszony był wykonywać prace dorywcze. Po odwołaniu do Sądu Pracy otrzymał nakaz zatrudnienia w Szkole Podstawowej w Sławnikowicach. Swobodę wykonywania zawodu odzyskał po wyborach w 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności