Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Piekałkiewicz Antoni
Antoni Piekałkiewicz
ur. w 1949 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 128/2016

Biogram

Motorniczy tramwajów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. Począwszy od czerwca 1981 r. członek Konfederacji Polski Niepodległej. Czynny w krakowskim Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. jeden z inicjatorów strajku okupacyjnego w zajezdni tramwajowej w Krakowie – Nowej Hucie, zaś po jego stłumieniu uczestnik strajku w Hucie im. Lenina, trwającym do dnia 16 grudnia 1981 r. Podczas pacyfikacji potajemnie opuścił teren huty i ukrywał się. Zaangażowany w kolportaż druków podziemnych. 
Zatrzymany w dniu 9 listopada 1982 r. i internowany. Osadzony w aresztach KWMO w Krakowie. Zwolniony w dniu 23 listopada 1982 r. po złożeniu deklaracji gotowości emigracji z kraju, z której pomimo otrzymania paszportu, zrezygnował.
Po uwolnieniu zaangażowany w działalność krakowskich struktur KPN. Drukarz i kolporter wydawnictw drugoobiegowych, uczestnik manifestacji, niezależnych uroczystości rocznicowych, mszy świętych odprawianych w intencji ojczyzny. Uczestnik protestu głodowego w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krakowie – Bieżanowie w 1985 r. Związany z duszpasterstwem ludzi pracy przy parafii pw. Św. Maksymiliana w Krakowie – Mistrzejowicach. Zaangażowany w organizację Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka (International Human Right Conference), która odbyła się w dniach 25 – 28 sierpnia 1988 r. w zabudowaniach mistrzejowickiego kościoła.
W związku z prowadzoną działalnością wielokrotnie zatrzymywany, karany grzywnami. Zmuszony do utrzymywania się jedynie z pracy dorywczej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN