Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomczak Jacek

Jacek Franciszek Tomczak

ur. w 1946 roku w m. Grodzisk Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
Był jednym z założycieli związku NSZZ „Solidarność” na terenie Przedsiębiorstwa Remontowo Montażowego „Naftoremont” w Płocku. Należał do Zarządu Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażował się w działalność w podziemnych strukturach b. NSZZ „Solidarność”. Zajmował się kolportażem ulotek oraz zbieraniem składek dla osób internowanych i represjonowanych za działalność polityczną. Za przechowywanie i rozpowszechnianie materiałów bezdebitowych został tymczasowo aresztowany. W okresie od 28 kwietnia do 25 lipca 1983 r. został osadzony w Areszcie Śledczym, a następnie w Zakładzie Karnym w Płocku. W dniu 20 sierpnia 1983 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Płocku, postępowanie karne zostało umorzone na zasadzie ustawy o amnestii. W styczniu 1985 r. wszedł w skład podziemnego zespołu wydającego pismo „Solidarność” Ziemi Płockiej, gdzie odpowiadał za kolportaż pisma w terenie. Brał również aktywny udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez podziemie „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989 t.5, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN