Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jaworski Zdzisław
Zdzisław Jaworski
ur. w 1953 roku w m. Ukta
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019

Biogram

Pracownik Huty im. Lenina w Krakowie. Jesienią 1980 r. organizator struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Walcowni Drobnej i Drutu huty. Uczestnik strajku okupacyjnego w hucie w dniach 13-16 grudnia 1981 r. 
Współinicjator powstania podziemnego pisma „Hutnik”, jednego z najważniejszych pism drugiego obiegu ukazującego się w Krakowie w latach 1982-89, którego pierwszy numer w marcu 1982 r. wydrukowano w jego mieszkaniu na wyniesionej przez niego z huty maszynie drukarskiej.
W późniejszych latach współdziałał z redakcją „Hutnika” dostarczając informacji z Huty im. Lenina.    

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

Adam Gliksman, „Leksykon ludzi małopolskiej „Solidarności”, Kraków 2012, t. 1
A. Gliksman, „Solidarność małopolska. Kalendarium 1980-2005”, Kraków 2005
M. Lewandowski, M. Gawlikowski, „Gaz na ulicach. KPN w Krakowie. Stan wojenny 1981-1982”, Kraków 2011
E. Zając – Goleń, „Tajna Komisja Robotnicza Hutników NSZZ „Solidarność” Huty im. Lenina 1982-1989”, „Sowiniec”, Nr 40 (2012)