Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lipkowski Edward

Edward Lipkowski

ur. w 1936 roku w m. Bysławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Edward Lipkowski został zatrzymany w czerwcu 1956 r.  podczas przejazdu przez Poznań i aresztowany na 2 tygodnie pod zarzutem zamachu na władzę ludową. W latach 1957-1958 był pracownikiem Zakładu energetycznego w Słupku, w 1958 r. Zakładu Teleelektrycznego T-10 w Gdańsku, a od 1959 r. pracownikiem Biura Projektów Kolejowych (BPK) w Gdańsku. 
W sierpniu 1980 r. dostarczył do Stoczni Gdańskiej list popierający strajk i pieniądze od pracowników BPK. Od września 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”  w swoim zakładzie pracy, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie Komitetu Zakładowego. W październiku 1980 r. był uczestnikiem negocjacji Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” z delegacją rządową oraz głodówki w Lokomotywowni we Wrocławiu, m.in. w sprawie rejestracji NSZZ „Solidarność”. Od listopada 1980 r. był wiceprzewodniczącym ogólnopolskiego Zespołu Biur Projektów Kolejowych NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego udostępniał swoje mieszkanie na puknt kolportażu ulotek i prasy podziemnej oraz na spotkania działaczy „Solidarności”. W latach 1982 - 1989 był kolporterem wydawnictw podziemnych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej