Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bogdanowicz Marian

Marian Bogdanowicz

ur. w 1949 roku w m. Bernaty
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Marian Bogdanowicz był pracownikiem Wydziału Elektrycznego Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, aktywnie uczestniczył w strajku sierpniowym 1980 r., a od września był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział od 14 grudnia 1981 r. w strajku na terenie Stoczni Północnej, jak i w późniejszych akcjach protestacyjnych organizowanych przez ogniwa „Solidarności” na terenie Gdańska. W maju 1983 r. został pobity w pobliżu mieszkania Lecha Wałęsy przez funkcjonariuszy ZOMO w wyniku czego doznał uszkodzenia kolana. Pan Marian Bogdanowicz pomagał zbierać fundusze w ramach Kasy Wzajemnej Pomocy, która funkcjonowała na terenie Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte, które następnie przekazywane były na pomoc rodzinom internowanych i aresztowanych w stanie wojennym. Po likwidacji kasy przez Służbę Bezpieczeństwa wstąpił do Bractwa Oblatów Św. Brygidy za pomocą którego nadal zajmował się pomocą skierowaną dla potrzebujących pomocy pracowników Stoczni Północnej. W 1987 r. należał do Diecezjalnej Służby Mężczyzn powołanej dla ochrony pielgrzymki Jana Pawła II, od 1988 r. był pracownikiem Gdańskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego gdzie zorganizował struktury NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków