Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rajkowski Wojciech

Wojciech Waldemar Rajkowski

ur. w 1954 roku w m. Słupsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2020
Biogram
Wojciech Rajkowski pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet-Famarol” w Słupsku, działacz NSZZ „Solidarność”, prowadził działalność opozycyjną w latach 1981-1989.
Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. nie zaprzestał działalności związkowej i opozycyjnej wchodząc w skład konspiracyjnych struktur związkowych w swoim zakładzie pracy. Był jednym z organizatorów strajku na Wydziale W-3 w FMR "Agromet-Famarol" w dniu 25 sierpnia 1984 r. Śledztwo wszczęte w tej sprawie zostało zawieszone w dniu 10 października 1984 r. Wymieniony kolportował również wydawnictwa drugiego obiegu, m. in. periodyk „Solidarność Słupska”, w związku z powyższym w dniu 11 września 1986 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przeprowadzili z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Za udział w manifestacji w dniu 1 maja 1988 r. został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. Pozostawał pod stałą obserwacją SB do stycznia 1990 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN