Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy August Grzebieluch

ur. w 1931 roku w m. Łazy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 293/2016
Biogram
Pan Jerzy Grzebieluch od 1978 r. nawiązał kontakty z działaczami KSS-KOR w Warszawie. Kolportował prasę i wydawnictwa bezdebitowe, które otrzymywał z centrali w Warszawie, m.in. „Biuletyn Informacyjny KSS-KOR",  „Robotnika", „Placówkę", do której również pisał artykuły oraz był w jej komitecie redakcyjnym. 
Od listopada 1980 r. organizował na swoim terenie zebrania NSZZ Rolników. Był wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarności Wiejskiej”, a od września 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ Rolników Indywidualnych „So;odarność” w Katowicach. Organizował strajki rolników indywidualnych, sporządzał petycje i żądania do władz, był członkiem Komitetu Koordynacyjnego Solidarności Rolników Indywidualnych Regionu Południe. 
Internowany od 14 XII 1981 r. w Katowicach, Strzelcach Opolskich, Uhercach i Załężu. Czasowe uchylenie internowania od. 5 VII 1982 do 15 VII 1982, a następnie od 16 VII 1982 r. do 31 VII 1982 r. Ostateczne uchylenie internowania 15 XI 1982 r. 
W związku z działalnością poddawany licznym represjom, jak podsłuch, obserwacja, kontrola operacyjna przez licznych tajnych współpracowników, rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, zatrzymania, liczne sprawy sądowe i kolegia.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej