Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Andrzej Czarnecki
ur. w 1939 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Andrzej Czarnecki od września 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Transformatorów Radiowych T-19 „Zatra-Unitra” w Skierniewicach, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego komisji wydziałowej. W 1980 r. namawiał współpracowników do przerywania pracy oraz wysuwania postulatów pod adresem władz administracyjnych i dyrekcji zakładu. Krytycznie wypowiadał się na temat PZPR i stosunków społeczno-politycznych w Polsce. Od 13.12.1981 r. do 20.01.1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN