Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosior Ryszard

Ryszard Kosior

ur. w 1945 roku w m. Brzeżany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Ryszard Kosior był Członkiem Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Olsztynie. W NSZZ ,,Solidarność” kolportował podziemne publikacje i aktywnie pomagał represjonowanym. Po wprowadzeniu stanu wojennego współtworzył Międzyzakładowe Komisje Koordynacyjne NSZZ ,,Solidarność” w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Olsztynie. W latach 1980-1984 tworzył i rozwijał Polski Klub Ekologiczny. W latach 1981-1984 z powodu działalności demokratycznej inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków