Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Okrasa
ur. w 1954 roku w m. Otwock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018

Biogram

Był członkiem NSZZ „Solidarność”. W dniu 5 listopada 1982 r. został internowany w wojskowym obozie specjalnym w Budowie pod pretekstem ćwiczeń wojskowych rezerwistów. Nie miało to jednak nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją wobec wcielonych. Został zwolniony w dniu 2 lutego 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej