Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wasilewski Krzysztof
Krzysztof Henryk Wasilewski
ur. w 1960 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 126/2016

Biogram

Krzysztof Henryk Wasilewski był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie przerwał działalności związkowej, zajmował się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw, za co 11 sierpnia 1982 r. został zatrzymany i na kilka dni osadzony w areszcie. Zajmował się też udzielaniem pomocy rodzinom internowanych działaczy „Solidarności”. W 1983 r. brał udział w nielegalnym pochodzie pierwszomajowym do siedziby  b. Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku. Z powodu działalności związkowej został w 1984 r. zwolniony z pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

2. Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, wybór i opracowanie T. Danilecki, M. Kietliński, Białystok 2006
3. Kietliński Marek, Stan wojenny na Białostocczyźnie 13 grudnia 1981-22 lipca 1983, Białystok 2001
4. Kietliński Marek, Ćwierć wieku podlaskiej Solidarności. NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980 - 2005, Białystok 2005,