Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Musiał  Jan

Jan Antoni Musiał

ur. w 1948 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 189/2014
Biogram
Jan Antoni Musiał podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie został zatrzymany w dn. 17.12.1970 r. przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie, a następnie tymczasowo aresztowany, jako podejrzany o sporządzanie wrogich ulotek i wznoszenie wrogich okrzyków w czasie manifestacji studenckiej. Po warunkowym umorzeniu śledztwa, został zwolniony z aresztu w dn. 23.12.1970 r. W latach 1973-1981 pracował w Rzeszowie jako dziennikarz „Nowin Rzeszowskich” oraz „Konfrontacji”. 
Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”, był etatowym pracownikiem MKZ NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie jako redaktor periodyków „Solidarność Rzeszowska” i „Z dołu”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się i jako osoba przeznaczona do internowania był poszukiwany listem gończym. Po zatrzymaniu w dn. 27.10.1982 r., przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą w KWMO w Rzeszowie, po czym zwolniono. Od 1982 r, publikował w prasie podziemnej w Rzeszowie, Przemyślu i Stalowej Woli. M.in. od marca do września 1982 r. był współredaktorem pisma „Solidarność Trwa”, w latach 1982-1988 współredagował „Busolę”, a w latach 1986-1989 był redaktorem pisma „Rola Katolicka”. W latach 1985-1990 należał do zespołu niezależnych historyków działających pod patronatem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pełnił również funkcję sekretarza powołanej przez biskupa Ignacego Tokarczuka Diecezjalnej Rady Kultury. 
W latach 1986-1988 objęty był zastrzeżeniem wyjazdu do krajów kapitalistycznych i socjalistycznych wniesionym przez Wydział IV SB WUSW w Przemyślu. Nielegalną działalność kontynuował do 1989 r. W wyborach parlamentarnych w 1989 r. zdobył mandat senatorski z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w woj. przemyskim.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa  w latach 1971-1972 oraz 1982-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN