Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wernerowicz Bernard

Bernard Wernerowicz

ur. w 1941 roku w m. Świętosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Bernard Wernerowicz był pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu, zatrudnionym na stanowisku ślusarza. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego aktywnie zaangażował się w działalność podziemnych struktur NSZZ „Solidarność”.
W latach 1982–1984 zajmował się kolportażem prasy niezależnej, w tym najważniejszych pism Regionu takich jak: „Toruński Informator Solidarności”, „Kontra”, „Elana” i „Geofon”, a także wydawnictw o charakterze ogólnokrajowym jak np. „Tygodnik Mazowsze”.
Zajmował się również zbieraniem składek związkowych na rzecz osób uwięzionych i internowanych z powodów politycznych oraz ich rodzin, które następnie były przekazywane do Diecezjalnego Ośrodka Charytatywno-Społecznego przy kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków