Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kruk Erwin

Erwin Kruk

ur. w 1941 roku w m. Dobrzyń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 370/2016
Biogram
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruniu, poeta, prozaik, dziennikarz. Był założycielem grupy literackiej „Kadyk" działającej latach 1963-1965. W latach 1969-1975 podejrzewano go o wrogą działalność przeciwko PRL, w związku z czym był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. W swojej twórczości opisywał losy powojenne mieszkańców Warmii i Mazur represjonowanych przez władze PRL. Sympatyzował z PAX-em. Od września 1980 r. działał w strukturach tworzącej się Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie. W tym samym roku został wybrany na członka Międzyzakładowej Komisji Związkowej w Olsztynie oraz Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Był współzałożycielem nieuznawanego przez władze PRL Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego, założonego przy pomocy regionalnych władz NSZZ „Solidarność” w Olsztynie. W latach 1981-1986 był rozpracowywany przez organy bezpieczeństwa państwa ze względu na aktywną działalność w Mazurskim Zrzeszeniu Kulturalnym. W 1989 r. był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów