Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wiśniowiecki Adam

Adam Wiśniowiecki

ur. w 1941 roku w m. Nizna Łudzińska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Adam Wiśniowiecki pracował w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. W sierpniu 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”. 
W dniu 13.12.1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego, został członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Niezależnego Samorządnego Związku „Solidarność” na terenie Stoczni Szczecińskiej. Był uczestnikiem strajku okupacyjnego w stoczni w dniach 13-15.12.1981 r. W trakcie jego trwania był odpowiedzialny za zorganizowanie służb porządkowych na terenie Stoczni. W dniu 23.01.1982 r. został tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 02.03.1982 r. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za udział w strajku. Karę odbywał w Areszcie Śledczym w Szczecinie, Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim oraz  w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Podczas odbywania kary nie zaprzestał swojej działalności. Zajmował się m.in. drukiem kopert i znaczków z nadrukiem NSZZ Solidarność. Z więzienia został warunkowo zwolniony w dniu 28.01.1983 r.
W latach 1983-1989 zajmował się kolportażem niezależnych pism w środowisku rolników, m.in. „Grot”, „Jedność Stoczniowa”, „Obraz”, „Tygodnik Wojenny”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej