Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Markowski Andrzej

Andrzej Jan Markowski

ur. w 1939 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był członkiem Komisji Doradczej przy Terenowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Starachowicach. Uczestniczył w akcjach protestacyjnych i strajkowych w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego, w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 29 kwietnia 1982 r. był internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach. W latach 1982-1989 działał w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zajmował się rozpowszechnianiem na terenie Starachowic nielegalnych ulotek i wydawnictw, m.in. „Tygodnika Wojennego”, „KOS” oraz „CDN”. Uczestniczył w spotkaniach członków i sympatyków Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” FSC w Starachowicach. Brał udział w spotkaniach czwartkowych w bibliotece przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach. Od marca 1989 roku był członkiem Tymczasowej Delegatury „Solidarności” Regionalnej Komisji Wyborczej w Starachowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989. t. 6 Polska Południowa, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN