Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Wójcicki

ur. w 1953 roku w m. Wierzchucice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2020
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego, będąc pracownikiem Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie podejmował działania mające na celu utworzenie nielegalnej struktury NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. Wykonywał, gromadził, rozpowszechniał ulotki sygnowane przez „Solidarność” oraz nielegalne wydawnictwa. W dniu 30.08.1982 r. w jego mieszkaniu oraz miejscu pracy doszło do przeszukania, w trakcie którego zakwestionowano duże ilości ulotek, pieczątek do wytwarzania ulotek o treści „NSZZ Solidarność zwycięża” oraz odczynniki chemiczne z grupy utleniaczy, substancji żrących i dymotwórczych. 30.08.1982 r. Pan Bogdan Wójcicki został zatrzymany, przesłuchany, a w dniu 31.08.1982 r. tymczasowo aresztowany. Po przeszukaniu, w KWMO w Lublinie została zorganizowana konferencja prasowa, podczas której przedstawiono wyniki przeszukania celem wykorzystania ich do publicznej informacji w lokalnej prasie i telewizji. Prokuratura Rejonowa dla miasta Lublin w dniu 31.08.1982 r. wszczęła przeciwko niemu śledztwo w trybie doraźnym. W związku z zakwestionowaniem środków chemicznych został podejrzany również o możliwość wytwarzania materiałów wybuchowych. Dnia 26.01.1983 r. sprawa została skierowana wraz z aktem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Lublinie. W trakcie sprawy, dnia 07.03.1983 r., uchylono mu areszt tymczasowy ze względu na konieczność podjęcia leczenia poza Zakładem Karnym. W dniu 21.04.1983 r. wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie Bogdan Wójcicki został uznany winnym zarzucanego czynu i za to skazany na rok pozbawienia wolności, 3600 zł opłaty na rzecz Skarbu Państwa i 16 780 zł kosztów postępowania sądowego. W dniu 10.07.1983 r. Pan Bogdan Wójcicki został zwolniony z aresztu. 08.08.1983 r. Sąd Wojewódzki w Lublinie umorzył postępowanie na mocy amnestii z 21.07.1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej