Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Miśkowiec Paweł

Paweł Piotr Miśkowiec

ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” kolejarzy w Krakowie. Dnia 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Został zwolniony 30 stycznia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN