Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Miśkowiec Paweł
Paweł Piotr Miśkowiec
ur. w 1953 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011

Biogram

Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” kolejarzy w Krakowie. Dnia 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, a następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu. Został zwolniony 30 stycznia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN