Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kuziko Leszek

Leszek Krzysztof Kuziko

ur. w 1956 roku w m. Białogard
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Od sierpnia 1980 r. był aktywnym członkiem Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Białogardzie. Został dyscyplinarnie zwolniony z pracy w ZZE „Unitra-Unitech”, za udział w strajku okupacyjnym 14 grudnia 1981 r. Od kwietnia 1982 do września 1982 r. sporządzał i rozpowszechniał sygnowane przez NSZZ „Solidarność” ulotki na terenie Białogardu, opracowane w postaci biuletynów, serwisów i informacji. Został powołany na ćwiczenia wojskowe w Chełmnie nad Wisłą. Na „szkoleniu” w Wojskowym Obozie Specjalnym przebywał w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym. Pod zarzutem działalności kolporterskiej od 4 lutego do 26 marca 1983 r. był tymczasowo aresztowany. Prowadzono przeciwko niemu postępowanie, które ostatecznie zostało umorzone przez Sąd Rejonowy w Białogardzie z powodu braku dowodów winy. Po zawieszeniu stanu wojennego kontynuował udział w nielegalnych zgromadzeniach, mszach w intencjach uwięzionych, pomordowanych i innych poległych za „wolność ludu”. 31 sierpnia 1985 r. został zatrzymany i ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Białogardzie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN