Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wysok Grzegorz

Grzegorz Piotr Wysok

ur. w 1964 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Będąc uczniem liceum ogólnokształcącego, od 1979 r. brał udział w zakonspirowanej grupie młodzieżowej, która zajmowała się drukiem i kolportażem pisma „Kronika Lubelska”, wydawanego  przez ROPCiO. Opracował również kilka not informacyjnych dla w/w pisma. W ramach współdziałania z w/w organizacją kolportował książki drugiego obiegu, pismo „Kronika”, rozrzucał ulotki, pisał hasła oraz uczestniczył w demonstracjach. Od jesieni 1980 r. wydawał pismo „Szaniec” w którym był jednym z redaktorów. Pismo stało się periodykiem młodzieżowej organizacji Ruch „Szańca”, której był inicjatorem i współzałożycielem. W ramach działalności w Ruchu „Szańca”, istniejącego od kwietnia 1981 r. do 13.12.1981 r., kolportował ulotki i organizował wykłady z cyklu „Odkłamać historię”. Współpracował również z KPN, kolportując pisma tej organizacji. W dn. 17.12.1981 r. Pan Grzegorz Wysok w ramach protestu przeciwko sytuacji jaka powstała po wprowadzeniu stanu wojennego, wykonał i rozwiesił ulotki. W dn. 19.12.1981 r. w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję, a on sam został  zatrzymany, przesłuchany, a następnie zwolniony 20.12.1981 r. Śledztwo w sprawie Grzegorza Wysoka, oskarżonego z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym, prowadziła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Lublinie. Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie z dn. 26.02.1982 r., Grzegorz Wysok, został uznany winnym, sporządzenia i rozwieszenia ulotek, których treść mogła wywołać niepokój społeczny i został skazany na 8 tys. zł. grzywny oraz 1 600 zł opłat sądowych. Mimo doznanych represji kontynuował działalność opozycyjną, kolportując ulotki oraz wydając podziemne pismo „W klatce”. W dn. 07.05.1982 r. został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, skąd został zwolniony w dn. 23.07.1982 r. W latach 1983-1985, ze względu na  jak to określono, wrogą działalność propagandową przeciwko linii politycznej partii, Grzegorz Wysok nadal był inwigilowany, także w oparciu o osobowe źródła informacji i kontrolowany operacyjnie. Przeprowadzano z nim również rozmowy ostrzegawcze.