Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Franciszek Perlak

ur. w 1927 roku w m. Wola Zarczycka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2018
Biogram
W czasie okupacji niemieckiej udzielał wsparcia żołnierzom Armii Krajowej, a następnie pozostającym w konspiracji członkom Narodowej Organizacji Wojskowej zapewniając im schronienie oraz zaopatrując ich w żywność, a także przekazując informację o ruchach sił bezpieczeństwa. Po aresztowaniu  w dniu 9 listopada 1950 r. skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie na 5 lat więzienia. Zwolniony w 1953 r. 
Prowadząc gospodarstwo rolne w Woli Zarczyckiej koło Nowej Sarzyny w powiecie leżajskim, począwszy od 1978 r. zawiązał kontakt z przedstawicielami Komitetu Samoobrony Chłopskiej z Łowiska oraz Komitetu Obrony Robotników. Zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych (w związku z tym w dniu 25 maja 1980 r. zatrzymany pod kościołem w Stalowej Woli)
Jesienią 1980 r. jeden z inicjatorów powołania niezależnych, rolniczych związków zawodowych. Organizator i przewodniczący koła „Solidarności Wiejskiej” w Woli Zarczyckiej, członek Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego związku w Rzeszowie, a także uczestnik Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego „Solidarności Wiejskiej”. Inicjator powołania licznych kół związku na Podkarpaciu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Rzeszowie – Załężu oraz Darłówku. Zwolniony w dniu 6 marca 1982 r. z powodu stanu zdrowia. 
Po uwolnieniu kontynuował działalność w ramach duszpasterstw rolników indywidualnych w Woli Zarczyckiej oraz Leżajsku. Związany z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników. Zaangażowany w działalność opozycyjną do śmierci w dniu 9 grudnia 1987 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN