Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Krauze

ur. w 1956 roku w m. Ełk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. Członek NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, związany z Konfederacją Polski Niepodległej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego jeden z inicjatorów strajku w zajezdni MPK w Krakowie – Czyżynach w dniach 13-15 grudnia 1981 r. Zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności”. Uczestnik akcji malowania haseł na murach oraz plakatowych, kolporter wydawnictw drugoobiegowych (w tym także w miejskich autobusach). Zaangażowany w organizację pomocy dla osób represjonowanych. 
W celu przypomnienia rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, w nocy z 12 na 13 grudnia 1985 r. wraz z Jackiem Żabą dokonał uszkodzenia kilkudziesięciu autobusów w zajezdni w Krakowie – Czyżynach, uniemożliwiając ich wyjazd na linie. W związku z powyższym w dniu 6 marca 1986 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z dnia 26 czerwca 1986 r. skazany na 5 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na 3 lata. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Uwolniony w dniu 19 maja 1988 r. w związku z uzyskaniem przerwy w odbywaniu kary. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej