Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urbański Wojciech

Wojciech Julian Urbański

ur. w 1953 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
W latach 1980-1981 był zaangażowany w tworzenie struktur „Solidarności” w Przedsiębiorstwie Doświadczalnym Produkcji Obsługowych Urządzeń Samochodowych w Garwolinie. Jednocześnie wchodził w skład Prezydium MKZ w Garwolinie i pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej w MKZ. Po 13.12.1981 r. nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej, aktywnie włączył się w akcje protestacyjne potępiające wprowadzenie stanu wojennego. Prowadził zbiórkę pieniędzy na Wydziale Mechanicznym Przedsiębiorstwa Doświadczalnego Produkcji Obsługowych Urządzeń Samochodowych w Garwolinie. Uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych i utrzymywał kontakty z działaczami opozycyjnymi z Garwolina. Brał udział w uroczystościach religijno-patriotycznych w Garwolinie. Wojciech Urbański był również jednym z głównych organizatorów i uczestników „spacerów” w Garwolinie w porze emisji Dziennika TV w sierpniu 1982 r. W dniu 22.08.1982 r. w trakcie takiego przemarszu, w którym uczestniczył z dzieckiem w wózku, został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komisariatu MO w Garwolinie, a w dniu 31.08.1982 r. został ponownie zatrzymany, doprowadzony do Komisariatu MO w Garwolinie i przetrzymywany w areszcie do godz. 23. W listopadzie 1982 roku przeprowadzona z nim została rozmowa ostrzegawcza. W sierpniu 1983 roku brał udział w kolportażu ulotek na terenie zakładu pracy. Z powodu swej działalności był inwigilowany i kontrolowany operacyjnie do 1984 roku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej