Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szukała Stanisław

Stanisław Józef Szukała

ur. w 1954 roku w m. Czarna Dąbrówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Sezamor” w Słupsku. Działalność opozycyjną kontynuował po wprowadzeniu stanu wojennego. Z tego powodu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe w JW 1636 w Chełmnie, na których przebywał do 14 lutego 1983 r. Szkolenie to nie miało nic wspólnego z realizacją zadań dotyczących obronności państwa. Służyło odizolowaniu przeciwników politycznych ówczesnej władzy, walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych. Nie miało także oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ "Solidarność" 1980-1989 t. 3 pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN