Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Płoński Stanisław

Stanisław Płoński

ur. w 1956 roku w m. Dobrzany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Stanisław Płoński prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność’’, współzałożycielem ,,S’’ w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Dobrzanach oraz kolporterem materiałów bezdebitowych.
Po 13.12.1981 r. w ramach protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w przygotowanie i kolportaż ulotek nawołujących do organizowania protestów w Dobrzanach. W dniu 17.03.1982 r. został za tę działalność aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Prokuratura Garnizonowa w Szczecinie oskarżyła go o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek antysocjalistycznych. 
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 09.07.1982 r. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, opłatę w wysokości 3 tys. złotych oraz zwrot części kosztów postępowania sądowego. Po ogłoszeniu wyroku, do dnia 17.03.1983 r. odbywał karę w Zakładzie Karnym w Potulicach.
Po wyjściu na wolność wrócił do pracy w POM w Dobrzanach, ale ze względu na swoje przekonania polityczne i opozycyjną przeszłość został w 1986 roku zmuszony do zwolnienia się z pracy. Zamieszkał w Stargardzie Szczecińskim i rozpoczął pracę w Polskich Kolejach Państwowych. W 1988 roku w stargardzkim węźle kolejowym PKP zajął się reaktywacją NSZZ ,,Solidarność’’.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN