Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tokarczyk Marek

Marek Tokarczyk

ur. w 1954 roku w m. Suchedniów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 524/2023
Biogram
Marek Tokarczyk w latach 1980-1981 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Urządzeń Transportowych w Suchedniowie. Z uwagi na tę aktywność został wytypowany, a następnie powołany w dniu 05.11.1982 r. do odbycia ćwiczeń wojskowych do JW. Nr 2198 w Czarnem. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia  w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 02.02.1983 r. został zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • „Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r.” pod red. Grzegorza Majchrzaka