Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Alicja Dombrowska
ur. w 1941 roku w m. Polanka Wielka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2017

Biogram

Od 1980 r. była członkinią NSZZ „Solidarność” w Polskim Komitecie Normalizacyjnym Miar i Jakości. Po wprowadzeniu stanu wojennego została zwolniona z pracy z powodu odmowy podpisania rezygnacji z przynależności do Związku. W latach 1984-1989 współpracowała z Unią Demokratów Baza. Kolportowała wydawnictwa Wydawnictwa Baza, przede wszystkim miesięcznik o tej samej nazwie. Udostępniała swoje mieszkanie na konspiracyjne spotkania organizacji. Uczestniczyła w akcjach pomocowych organizowanych przez Unię Demokratów Baza dla osób represjonowanych i ich rodzin. Do pracy w PKNMiJ została przywrócona w 1989 r.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

innych materiałów