Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Zbigniew Jaroszewicz

ur. w 1963 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Pan Jan Jaroszewicz był członkiem NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. W latach 1982-89 zajmował się drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw m. in. „RIS”, „Wolny Związkowiec”, „Bez Retuszu”, „Szerszeń”, „Biuletyn Informacyjny Regionu Śląsko-Dąbrowskiego” i wielu innych. Przewoził również prasę bezdebitową z Wrocławia. 
W dniu 11 XI 1982 r. został zatrzymany i doprowadzony do Kolegium ds. Wykroczeń za nielegalny udział w strajku  w Gliwickim Przedsiębiorstwie Urządzeń Transportowych ZREMB. 
Wielokrotnie zatrzymywany m.in. w dniu 31 VIII 1983 r. pod zarzutem uczestnictwa w nielegalnym zgromadzeniu w Gliwicach, dnia 31 XII 1983 r. za przewożenie literatury bezdebitowej. 
W dniu 18 IV 1987 r. zatrzymany podczas kolportowania na terenie Gliwic „Biuletynu Informacyjnego TKZ MPK Wrocław” i „Serwisu Informacyjnego NSZZ „Solidarność”, podczas zatrzymani ciężko pobity. Kolegium ds. Wykroczeń w dniu 26 VI 1987 r. orzekło karę 50 tys. zł. grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji: