Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Molendowski Witold

Witold Molendowski

ur. w 1934 roku w m. Łazy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 270/2016
Biogram
Pan Witold Molendowski w latach 1972-1986 pełnił funkcję przewodniczącego Zakładowej Komisji Rozjemczej w Fabryce Łączników w Radomiu. Mimo, że nie wiziął bezpośredniego udziału w protestach w czerwcu 1976 r. został ukarany karą dyscyplinarną. W październiku 1980 r. w Fabryce Łączników w Radomiu powstał Tymczasowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność". Pan Witold Molendowski wszedł w skład zarządu, a w wyniku wyborów został przewodniczącym TKZ NSZZ "Solidarność". Brał udział w organizowaniu Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska i wszedł w skład zarządu, w którym pełnił funkcję skarbnika. W dniu 13.12.1981 r. został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu, a następnie przewieziony do Zakładu Karnego w Kielcach. Został zwolniony z internowania 23.01.1982 r. ze względu na zły stan zdrowia. Pan Witold Molendowski znajdował się pod kontrolą operacyjną Służby Bezpieczeństwa do 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN