Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bek Wiesław

Wiesław Antoni Bek

ur. w 1953 roku w m. Krosno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Wiesław Bek, jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w latach 1976-1978 zaangażowany był w studencką działalność opozycyjną. W 1976 r. był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników, zbierał podpisy pod petycją do Sejmu PRL w obronie represjonowanych robotników w Ursusie i Radomiu, a także kolportował podziemne wydawnictwa. W maju 1977 r. został członkiem Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie, a następnie pełnił w nim funkcję jednego z rzeczników. Po ukończeniu studiów w 1977 r. zrezygnował z funkcji rzecznika SKS w Krakowie. Po odbyciu służby wojskowej pracował jako nauczyciel w Drezdenku i Lubaczowie. Od 1980 r. działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. Wiosną 1989 r. wszedł w skład Prezydium Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” województwa przemyskiego jako jego wiceprzewodniczący. W latach 1977-1978 był kontrolowany operacyjnie przez SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków