Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grudnik Janusz

Janusz Kazimierz Grudnik

ur. w 1952 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2022
Biogram
Janusz Grudnik prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1989. Był aktywnym działaczem NSZZ ,,Solidarność", współorganizatorem struktur związkowych, kolporterem i uczestnikiem wielu akcji opozycji.
Z ramienia Delegatury Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność’' w Kołobrzegu zajmował się organizacją ruchu związkowego na wsi. Janusz Grudnik był również członkiem Regionalnego Komitetu Więzionych za Przekonania. W dniu 13 grudnia 1981 r. został internowany. Internowanie uchylono decyzją z dnia 5 stycznia 1982 r. Po zwolnieniu z internowania Pan Janusz Grudnik nie zrezygnował z działalności opozycyjnej. W dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe do JW 3466 w Czerwonym Borze. Powołanie stanowiło represję polityczną, której celem było odizolowanie opozycjonistów. Został także poddany kontroli operacyjnej w ramach prowadzonych spraw, dotyczących działalności w podziemnych strukturach „Solidarności” oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie FPR „Elwa”.
Był wielokrotnie represjonowany, inwigilowany i zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej